„Muzeum Solidarności Walczącej”

„Muzeum Solidarności Walczącej” to ekspozycja przygotowana przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Warszawie. Na ekspozycję składa się  m.in. sprzęt, dokumenty, osobiste pamiątki, plansze ukazujące działalność SW na przestrzeni lat - genezę i historię jej powstania i działania. Wystawa ma na celu upamiętnienie Solidarności Walczącej m.in. poprzez przypominanie nazwisk i sylwetek bojowników o godność i wolność.

Dla zwiedzających przygotowanych zostało 18 sal ekspozycyjnych, zajmujących 400 m2.  Muzeum mieści się przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie w budynku gdzie od 1945 roku, aż do końca okresu stalinowskiego, funkcjonowało główne więzienie polityczne, w którym przetrzymywani byli członkowie podziemia niepodległościowego.

Sale tematyczne Muzeum:
1. „Geneza”
2. „Kornel Morawiecki”
3. „Ludzie Solidarności Walczącej”
4. „Druk”
5. „Wydawnictwa”
6. „Druki inne”
7. „Czynny opór”
8. „Radio”
9. „Kontrwywiad”
10. „Manifestacje”
11. „Przedstawiciele zagraniczni SW na zachodzie”
12. "Współpraca SW z krajami bloku wschodniego”
13. "Sala projekcyjna"
14. "Współpraca z innymi organizacjami opozycyjnymi"
15. "Ciemnia"
16. "Powielacz"
17. "Sitodruk"
18. "Offset"
 

Jest to pierwsza w Polsce wystawa poświęcona w całości Solidarności Walczącej. Dla zwiedzających przygotowaliśmy bogatą w rekwizyty ekspozycję. Zobaczyć można m.in. broń, radia, podsłuchy, kartki okolicznościowe, kalendarze, zgromadzone publikacje podziemnych wydawnictw takich jak np. „Prawy Margines”, "Petit". Udostępnione do zwiedzania będą także konspiracyjne drukarnie – powielaczowa i sitodrukowa, składające się z oryginalnych przedmiotów wykorzystywanych w latach '80.

Muzeum jest również dostępne do zwiedzania w formie spaceru wirtualnego, co umożliwi dotarcie do osób, które z różnych przyczyn nie będą w stanie odwiedzić wystawy osobiście.
Link do wirtualnego spaceru po „Muzeum Solidarności Walczącej”
https://my.matterport.com/show/?m=nm7BwgKwFJB

Ekspozycja stworzona została przede wszystkim ze względu na bardzo duże zainteresowanie środowisk dawnych działaczy – członków Solidarności Walczącej, których zaangażowanie w społeczne działania dopiero od niedawna są doceniane. Wszystkie prezentowane ekspozycje będą koncentrowały się na przeszłości, będą możliwością pokazania tego że pokłosiem ich działań, wysiłków i poświęcenia jest wolne państwo polskie.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Całkowity koszt realizacji zadania:      299 955,28  zł
Dofinansowanie:    175 000,00 zł
Program, z którego uzyskano dotację:   Wspieranie Działań Muzealnych
Nazwa zadania:   Muzeum Solidarności Walczącej

 

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Konferencja

Wydarzenia

Koncert

Polecamy strony